top of page
ילד גולש באתר.png

 "המשחקינוך"

משחקים חינוכיים מבית אתר לומדים יהדות באהבה

על פרשת השבוע

הפרשה התפזרה - תפזורת מתחלפת על פרשת שבוע, בכל שבוע בקישור קבוע

חידון פ''שוט -- חידון קצר על הפרשה בדרך של משחק וחוויה

סדרי תורה

משחקים שונים ומגוונים בהם ניתן ללמוד הפרשות המופיעות בכל חומש, מבנה ספר התנ''ך ועוד...

מיון פרשיות לחומשים, משחק נבנה בתוך האתר.

קישור לאתר חיצוני בו בניתי את המשחקים הבאים:

בניין תורה - התאמה בין שם הפרשה לחומש. בכל פעם יופיעו שמות של ארבע מתוך חמשת חומשי תורה (כך המחולל בנוי) -קוד המשחק הוא 1793

בניין תנ''ך - התאמה בין שם הספר לחלקו בתנ''ך. שמות הספרים מופיעים ללא חלוקתם (כגון שמואל א', שמואל ב'. קוד המשחק הוא 1792

סביב מעגל השנה

חדר בריחה מקוון בסימן פורים וסביב סיפור מגילת אסתר! פתוח סביב תקופת פורים חינם

bottom of page