"המשחקינוך"

משחקים חינוכיים באתר לומדים יהדות באהבה

ילד לוגו נקי.png

לומדים ירושלים

חידון  ותפזורת לכבודה של ירושלים ומלחמת ששת הימים