"המשחקינוך"

משחקים חינוכיים באתר לומדים יהדות באהבה

לומדים ירושלים

חידון  ותפזורת לכבודה של ירושלים ומלחמת ששת הימים