הודעה לתלמידי כיתה ט1

הקישור לדף באתר בו מופיע המידה לשיעורי הבית . https://ravdavids.wixsite.com/jewish/blank-11. ב''הצלחה

הרב דוד

0 צפיות