מטלת סיכום שליש ג- השלמה או שיפור ציון

שלום לכל תלמידי חטיבת הביניים.

לפניכם קישור למטלה מחודשת אשר אותה יהיה ניתן להגיש עד יום שישי הקרוב בשעה 15:00 כל שאר ההנחיות מופיעות בתוך המטלה.


תלמידים המעוניינים לשפר ציון יקבלו את הציון הגבוה ביותר, מבין שני ההגשות. https://forms.gle/ziQiSh5D3MuKHSNS6

0 צפיות