שלום לתלמידי כיתות ח1 -ט1

במהלך שנה שעברה למדנו את נושא השולחן היהודי (נסיים את הנושא במהלך השנה). לפניכם קישור למטלת הגשה בנושא אותה עליכם לבצע עד התאריך כט' בכסלו (7.12.18) . בשעה 8:00 בבוקר בתאריך זה האפשרות להגיש תחסם.

תלמידים שציונם במבחן הלכות חנוכה היה מתחת ל 60, או מסיבה כזו או אחרת לא ביצעו את המבחן נדרשים לבצע את העבודה עד התאריך כו' בכסלו (4.12.18). תלמידים אלו אשר לא יבצעו עד התאריך הנ''ל , הציון אשר יקבלו בתעודה בשליש א' יהיה בהתאם לכך. מצורף בזאת קישור לסיכום אשר ישמש אתכם לצורכי הגשת העבודה. ב''הצלחה רבה

הרב דוד

0 צפיות