top of page
חיפוש

מילה בריבוע 2

תזריע מצורע התשפ''ג | מפרשת השבוע לחיים האישיים שלי | לומדים יהדות באהבה


מילה בריבוע 2 - תזריע מצורע התשפ''ג - ביחס למאורעות התקופה
.pdf
הורידו את PDF • 293KB

 

הדברים נכתבו לראשונה בתקופת הקורנה ושוכתבו לאור אירועי התקופה


מפרשת השבוע


שלום לכולם,

השבת אנו קוראים שתי פרשות מחוברות, פרשות תזריע-מצורע, הפרשה הרביעית והחמישית בחומש ויקרא.

הבה נתבונן בשני נושאים המופיעים בהן: הנושא הראשון - מצוות ברית המילה. הנושא השני – תורת המצורע, תורת המוציא שם רע.


מצוות ברית המילה

ידועים דברי רבותינו על כך שבקיום מצוות ברית המילה אנו שותפים למעשה הבריאה והופכים את הגוף לטוב ומתוקן יותר. ומובא גם המעשה של רבי עקיבא וטורנוסרופוס הרשע:


שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: אילו מעשים נאים יותר, אלו של הקדוש ברוך הוא או אלו של בני האדם? ענה לו רבי עקיבא: מעשה בני האדם. שאל טורנוסרופוס: מדוע אתם עושים ברית מילה? ענה לו רבי עקיבא: כבר ידעתי לאן אתה חותר, ולא סתם עניתי לך כך בשאלה הקודמת. רבי עקיבא מראה לטורנוסרופוס שיבולים וכיכרות לחם, ושואל אותו: החיטים הן מעשה הקדוש ברוך הוא, וכיכרות הלחם הן מעשה ידי אדם. מה משובח וטוב יותר? הנה, אתה רואה שמעשי אדם טובים יותר. ענה טורנוסרופוס: אם הקב''ה רוצה שהתינוק יהיה נימול, למה הוא אינו נולד כך? אמר לו רבי עקיבא: תתחיל מההתחלה - תשאל מדוע התינוק נולד מחובר לאימו ויש צורך בחיתוך חבל הטבור. מדוע על זה אינך שואל?!

(על פי מדרש תנחומא)


רבי עקיבא מסיים את הדיון כאשר ידו על העליונה.

ה' ברא את העולם, אך כפי המופיע בספר בראשית: "אשר ברא אלוקים ל ע ש ו ת'': ה' ברא את העולם באופן כזה שאנו נעשה, נפעל בו ונהיה אחראים לקידומו ושכלולו.


זאת תורת המצורע – מוציא שם רע

אומרים רבותינו כי מחלת הצרעת המופיעה בתורה אינה סתם נגעים בעור, אלא באה על האדם בעקבות כך שמוציא שם רע על חברו. הייחודיות שבכך היא שחולה הצרעת אינו יכול להסתתר, וכל מי שרואה אותו יודע בדיוק מהי הסיבה למחלתו. אומרים רבותינו שהעונש שניתן לאדם כזה הוא 'מידה כנגד מידה': כפי שהוא הוציא שם רע לחברו וגילה את חרפתו ברבים - כך כולם כעת יודעים על מעשיו שלו.

ומי הוא זה שיכול לאבחנו ולסייע בתהליך הרפואה והטהרה? הכהנים! בניו של אהרן הכהן, שעליו נאמר "אוהב שלום ורודף שלום'''. אלו שכל כולם מלאים אהבה ומשכינים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.לחיים האישיים שלי


מנקודות אלו אנו יכולים להוסיף אור גדול לחיינו, ממספר כיוונים שונים. ניגע מעט בכמה מהן.

ממבט של אדם פרטי

''כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל''. ה' נתן לאדם כוח לפעול בעולם, לעשות, לתקן ולשנות. לאדם יש את הכוח לשנות ולפעול. אין ה' מצפה מהאדם להתפלל ולסמוך על הנס לשינוי שאליו הוא מייחל. על האדם לפעול לשם כך, אך לזכור שמי שנתן לו את הכוח לעשות זאת הוא ריבונו של עולם.

לראות טוב ולדבר טוב. רואים אנו כי האדם המדבר רע על אחרים ועסוק בראיית רע בסופו של דבר אינו מזיק רק לחברו או לסובבים אותו אלא גם לעצמו. אם נהיה עסוקים בלראות טוב ולדבר טוב, בואו נחשוב כיצד נקדם בכך גם את עצמנו ואת הסובבים אותנו.


מעניין מצוות ברית המילה

גדלותה וחשיבותה של מצוות ברית המילה. ברוך ה' רוב רובו של עם ישראל, ממשיך לשמור ולהקפיד על קיום מצוות ברית המילה. יהי רצון שנמשיך לעמוד על המשמר של מצווה זו, ולא נתפתה לכל מיני קולות זרים.


אשר ברא א-להים לעשות

לאור יום העצמאות ותקומת המדינה: היו שחשבו לפני תקומת המדינה, כי עלינו להתפלל למען הגאולה ולהמתין לניסים גלויים כפי שהיו לאבותינו בצאתנו ממצרים. אך היו כאלה שפעלו למען הכלל ואף לא ראו בכך בכך חוסר אמונה בה', כי אם בדיוק הפוך מכך. ה' רוצה שאנחנו נפעל בעצמנו.


הוצאת שם רע

בימינו ישנה מחלוקת בעם: אלו מתנגדים ואלו תומכים. מחלוקת, כאשר היא מתנהלת בצורה נכונה, יכולים לצמוח בזכותה דברים נפלאים. אבל כאשר היא אינה לשם שמיים, כזו היוצרת פירוד ופילוג, היא תביא חס ושלום לנזקים אדירים. עלינו לזכור כי הוצאת שם רע לקבוצה מסוימת בעם, לממשלה או למדינה בעולם, תביא לא לבניין, כי אם חס ושלום עלולה להביא לחורבן...(וברוך ה' שהובטח לנו כי גלות שלישית לא תהיה)


להיות מוציאי שם טוב

במסכת אבות נאמר:

"כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלשה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה - מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע".

בשביל להיות מוציאי שם טוב חייבים אנו להיות מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה, בעלי עין טובה, בין אם זה על אנשים ובין אם זה על הניסים שלהם זכינו.

פעם אמר לי אדם במהלך ויכוח הלכתי בבית המדרש: "אתה בטח מאלו האומרים הלל ביום העֲצָמוֹת (התכוון בלשון גנאי ליום העצמאות) ותוקעים בשופר". עניתי לו: "ברוך שעשך בלעם. רצית לומר גנות ואמרת שבח. זהו היום שבו התממש באמת חזון העצמות היבשות של יחזקאל. ברוך ה' שאיני כופר בהכרת הטוב לה' יתברך, ואיני ממשיך את חטא המרגלים בדור הזה". הוצאת שם רע על הכלל מחייבת כל אדם ישר למחות על הדברים, ולכן הדברים נאמרו בצורה חריפה כזו.


נסיים בתפילה שלאחר שזכינו לקיבוץ גלויות, יהי רצון שנזכה גם לקיבוץ הלבבות ולאחדות שלמה, שתתגלה בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.שבת שלום

🍷

דוד ספיאשוילי


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page