דבר איתי, אחי!

הסיפור של יוסף ואחיו הוא אחד הסיפורים המוכרים ביותר בתנ''ך כולו. וַיִּרְא֣וּ אֶחָ֗יו כִּֽי־אֹת֞וֹ אָהַ֤ב אֲבִיהֶם֙ מִכָּל־אֶחָ֔יו וַֽיִּשְׂנְא֖וּ אֹת֑וֹ וְלֹ֥א יָכְל֖וּ דַּבְּר֥וֹ לְשָׁלֹֽם: בראשית פרק לז, ד מה סיום הפסוק מתאר לנו כאן בעצם? מה זה לדבר לשלום? ‏רש''י הקדוש בפירושו על התורה מלמד אותנו כיצד אפשר לקרוא את הפסוק ב''עין-טובה'' וכותב כך: ולא יכלו דברו לשלום - מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחת בפה ואחת בלב:
דברו - לדבר עמו: רש"י בראשית פרק לז , ד אז מה בעצם היה פה? לדבר איתו במטרה לריב ולהאבק, אפשרי בהחלט. לדבר איתו לשלום, בצורה נעימה ובמטרה להשכין שלום?! מה פתאום! ראיתי פירוש נפלא של הרב יהונתן אייבשיץ זצ"ל, שזו בדיוק הייתה הצרה!
כי אם האחרים היו מדברים ביניהם במטרה של השכנת שלום, הם היו מוצאים את הדרך לסיים הסיפור ואת זה הם לא רצו!
גם במחלוקות בין שאר בני האדם, הכל תלוי מהי המטרה של האדם בשיח. הוא מסביר כי ברגע שאנשים ידברו ביניהם מתוך רצון להגיע ''לשלום'' (כלשון הפסוק), הם יגלו במקרים רבים, כי המחלוקת והשנאה אשר פרצה, פרצה על דברים חסרי משמעות באמת, מול השלום. אצטט את לשון הרב: '' במקרים רבים אילו נדברו האנשים זה עם זה היו נוכחים לדעת שכל המחלוקות ביניהם תלויה על בלימה ויסודותיה הבל וסרק''. אנחנו לומדים מהסיפור הזה, כי שיח ודיבור בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אחים, בין מורים לתלמידיהם הוא נושא חשוב. שיח אמיתי ונכון יפתור כל בעיה שעלולה לצוץ בין בני אדם. השאלה היא: מהי מגמתם. לשלום או לחלילה... שנזכה להרבות טוב ואהבה בעולם. שבת שלום ומבורך, הרב דוד פינה זו מוקדשת לרפואת:
מו''ר הרב אלישע ושליצקי שליט''א.
החייל נריה דוד בן דליה הי''ו.
וכל שאר חולי עמו ישראל.

דבר איתי, אחי!