המיוחדות והאחדות

פרשת נשא וחג השבועות התש''ף | #מפרשת_השבוע_לחיים_האישיים_שלי | לומדים יהדות באהבה מפרשת השבוע אנו בערב חג השבועות ומיד בצד חג השבועות נכנסת שבת המלכה. על מנת שנוכל להכין אוכל גם לשבת, יש לעשות עירוב תבשילין, חשוב לזכור זאת! בפרשתנו מסופר שביום סיום בניין המשכן, הנשיאים רצו להביא קורבנות לכבוד המאורע. הם המתינו להוראה מאת משה מתי יוכלו להקריב. ה' אומר למשה כי כל נשיא יקריב את קורבנו בנפרד וביום אחר משלו. הדברים נכתבים באריכות רבה בפרשה וככה אנחנו מקבלים בעצם את הפרשה הארוכה ביותר בתורה. למה כל נשיא ביום אחר, ולמה התורה מפרטת על כל אחד ואחד? היה אפשר לכתוב בקיצור, אלו שמות הנשיאים וכל אחד מהם הקריב ביום אחר, על פי הסדר המופיע בפסוק. לאחר מכן, יכלה התורה לכתוב וכל אחד מהם הקריב כך וכך... או להסתפק בסיכום שמופיע בסוף. בשביל מה צריך לחזור על הדברים כל כך הרבה פעמים?! ישנם הרבה הסברים מכיוונים שונים. אך ניקח נקודה אחת. מסבירים חכמים כי לכל שבט יש את המיוחדות שלו ואת התכונות שלו המאפיינות אותו. וכל שבט הוא חלק מתוך הדבר המופלא שנקרא עם ישראל. גם אם דברים מבחינה חיצונית נראים זהים וכל הנשיאים הביאו אותו דבר, לכל נשיא היו את כוונותיו ושמחתו שלו בהבאת הקורבן, ולכן התורה מפרטת כל נשיא ונשיא, לכולם יש את החלק המיוחד שלו בשמחה השלמה של כל העם כולו בחנוכת המשכן. ומדוע התורה מסכמת בסוף? כי כל אחד הוא חלק מהיחד. לכל אחד בנשיאים, בשבטים יש את המיוחדות שבונה את האחדות האמיתית. לחיים האישיים שלי מה הופך אותי למיוחד? איך שאני נראה , איך שמסתכלים עליי? או מה שאני , האישיות שלי המחשבות שלי והמידות שבי? אני צריך להיות כמו כולם? או למשוך תשומת לב ומבטים ע''י כל מיני בגדים או דברים חיצוניים שיגרמו לכולם להתרכז בי?
התורה אינה מרחיבה היכן שלא צריך, אין אות ואפילו תג אחד בתורה שהוא מיותר. התורה באה ואומרת הפנימיות שלך היא המייחדת אותך , האישיות, המחשבות השמחה שלך, היא זאת שגורמת לך להיות מיוחד, לכן גם התורה מפרטת, גם אם יצא שהנשיאים הביאו את אותם מתנות לרגל חנוכת המשכן, אומר ה' כל אחד מקריב ביום שלו ועל כל אחד ייכתב בתורה. התורה היא אותה תורה, אז מה זה משנה אם אני אלמד או הוא ילמד. מה הופך את הלימוד שלי שונה משלו? כי התורה צריכה לעבור דרך כל אחד ואחת בעם ישראל. כל אחד מעם ישראל צריך להאיר את העולם באור המיוחד שלו. כל אחד ואחת התפילה שלו היא מיוחדת. כי הם עוברים דרך האישיות והנשמה שלו. מתן-תורה , התקיים לאחר שעם ישראל היה באחדות. אחדות היא אינה ביטול אחד של השני, אלא נתינת המקום אחד לשני. על ידי אחדות כזאת היינו ראויים לתורה. שנזכה לקבל את התורה בכל שנה מחדש, ולתת לאור התורה להאיר דרכינו ואת חיינו, וככה אורו של עם ישראל כולו , יאיר את העולם כולו שבת שלום וחג מתן תורה שמח 🍷 הרב דוד ספיאשוילי רב בית הספר ''אפרים-צמח'' , טירת כרמל ---------------------------------------------------------------------------------------------- הפינה מוקדשת להצלחת כל חיילי צה''ל וכוחות הביטחון בכל מקום שהם , ישמרם ה' וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. לעילוי נשמת מורנו האהוב הרב אלישע ושליצקי בן בלהה ברטה זצ''ל

להבדיל לרפואת מיכל מאשה בת רבקה | שי בן שרה מינה סיטון | יעקב בן אסתר | אסתר איטה בת רחל לקבלת קישור בקבוצה שקטה בווצאפ בכל שבוע - לחצו כאן

המיוחדות והאחדות