חשיבות ההתמדה, הייחוד והיחד.

אימון עצמי | מתוך פרשת השבוע לחיים האישיים שלי | פרשת תצווה התשע''ט. בפרשה בפרשה מופיע ההמשך של תיאור הקמת המשכן ועבודתו. אחת המילים הבולטות בפרשה היא ''תמיד''. המילה "תמיד" חוזרת על עצמה בהקשר למלאכות הנעשות במשכן. אחת מהן היא מלאכת הקטרת הקטורת. הקטורת הייתה תערובת של 11 סממנים (אבקות צמחים) שונים, שהקטרתם יחד הייתה מפיצה ריח מיוחד. את הקטורת הקריבו בפתח כל יום, וגם לאחר קורבן התמיד של בין הערביים. נשאלת השאלה: למה? מה כל כך מיוחד בקטורת, עד שחשוב להקטיר אותה בבוקר ובערב, למרות שבמהלך היום מקריבים הרבה קרבנות חשובים אחרים? האם הם לא מספיקים?! שאלה נוספת: חז''ל אמרו על הקטורת דבר מיוחד - ''אם חיסר אחד מסממניה חייב מיתה'', כלומר אם מחסירים אפילו מרכיב אחד מתוך מרכיבי הקטורת – העונש הוא מוות!!! מדוע ולמה?! והנה התשובות: ראשית – מדוע חשוב להקטיר את הקטורת גם בסוף היום? התשובה: ביהדות אין זמן שבו "זורקים" ו"מחפפים", אפילו אם זה הרגע האחרון, בסופו של יום - אין בזבוז של זמן. הכול מחובר לעשייה של רוחניות וקדושה. שנית – מדוע חשוב שהקטורת תכיל כל סממן וסממן? התשובה: הסממנים שבקטורת מייצגים כוחות ואנשים שונים בעם ישראל, והאחדות של העם היא משמעותית, לריח של כולם יחד ישנה משמעות חשובה הרבה יותר מאשר כל מרכיב בנפרד, ואם חסר אפילו אחד, המשמעות מתקלקלת! ובחיים האישיים שלי היום עובר, אנחנו יכולים להיות עייפים... הכי קל לומר לעצמנו, "לא יקרה כלום אם בעשר הדקות הקרובות נחשוב פחות, נעשה פחות, ננוח קצת..." ובלי לשים לב, עשר הדקות האלה הולכות ומתארכות מיום ליום. עלינו ללמוד מההתמדה שבמלאכת המשכן אל החיים שלנו - ההתמדה היא המפתח להצלחה האמיתית! אין מקום לוויתורים עצמיים, במיוחד בדברים הקטנים! בעניין השני, אדם לא יכול להגיד לעצמו "אני לא משמעותי, אני לא שווה משהו, לי אין מה לתרום". בקטורת היה סממן אחד שנקרא "חלבנה". הריח של החלבנה בפני עצמו הוא נוראי - אך בתוך הקטורת היא הייתה מרכיב משמעותי לניחוח! יחד עם שאר הסממנים התקבל הריח המושלם. לכן אסור לוותר גם על הסממן שכשהוא לבד הוא נראה רע. לכל אחד יש מה לתת מעצמו, ואין מקום לשום ויתור עצמי! שנדע להתמיד ולא לוותר, במיוחד לא בדברים הקטנים. נזכור תמיד: כל אחד ואחת מאיתנו הוא משמעותי וחשוב, ויש בכוחו מה לתרום! אף אחד לא יכול להיות חסר, כולנו ביחד קטורת נפלאה שקוראים לה עם ישראל. הפינה מוקדשת להצלחת חיילי צה''ל וכל כוחות הביטחון במשימותיהם באשר הם. לעילוי נשמת מורנו ורבנו האהוב הרב אלישע ושליצקי זצ''ל
בן בלהה ברטה זצ''ל 🕯
שעסק כל חייו בנתינה אין סופית
בתוך בית המדרש ומחוצה לו. להבדיל לרפואת החייל נריה דוד בן דליה הי''ו בתוך שאר חולי עמו ישראל.

חשיבות ההתמדה, הייחוד והיחד.