top of page

כוחו של דיבור

פרשת וישב התשפ''ב | מפרשת השבוע לחיים האישיים שלי | לומדים יהדות באהבה מפרשת השבוע
שלום לכולם, השבת נקרא בבתי הכנסת את פרשת וישב, הפרשה התשיעית בחומש בראשית. בפרשתנו מתחיל סיפורם של יוסף ואחיו. לאחר שיוסף מספר לאחיו ולאביו על החלומות, מסופר כי נשלח בשליחות אביו לראות היכן אחיו נמצאים ומדוע הם מתעכבים. כאשר הוא מגיע אליהם, נאמר כך: "וַיִּרְאוּ אֶחָיו כִּי אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל אֶחָיו וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם" (בראשית לז, ד) נשאלת השאלה: מה פירוש המילים "וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם"? מה, הם לא יכלו אפילו לומר לו שלום? עד כדי כך?! רש''י הקדוש מלמד אותנו כיצד ניתן ללמד זכות על האחים, ומסביר: ''מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב''. במילים אחרות, ייאמר לשבחם של האחים שהם לא עשו הצגות של אהבה כלפי חוץ ולא ניסו להתחנף ליוסף. הם שמרו על האמת שלהם. ובכל זאת, מה זה "דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם"? ידועים הדברים שיש הבדל בין "דיבור" ל"אמירה". אנו יודעים ש"אמירה" זו לשון עדינה, ואילו "דיבור" הוא בעל עוצמה וחדות. אם כך, לדבר במטרה לריב עם מישהו זה קל מאוד. אז מה פירוש "דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם"? ראיתי דבר נפלא בשם הרב יהונתן אייבשיץ זצ"ל, שמסביר שזאת בדיוק הייתה הצרה. אם הם היו מדברים עימו, מוכנים לפתוח את הדברים ולשבת לדיבור, נוקב אבל אמיתי – הם היו מגיעים לשלום! אומר רבי יהונתן כך: ''שכן במקרים רבים, אילו נדברו האנשים זה עם זה – היו נוכחים לדעת שכל המחלוקות ביניהם תלויה על בלימה, ויסודותיה הבל וסרק". אילו היו האחים מדברים בצורה אמיתית, בלי להסתיר ובלי להתייפייף, היו נפתרות כל האי־הבנות, והם היו מגלים שאין בסיס לשנאה כלפי יוסף, והיו מגיעים לשלום אמיתי ביניהם, ומי יודע, אולי כל הסיפור הכאוב הזה היה נחסך. לחיים האישיים שלי איננו כאן להעביר ביקורת על יוסף ואחיו, אלא כדי להבין מה אנחנו יכולים ללמוד לחיים שלנו ממה שקרה שם. איך פותרים בעיות עם אנשים אחרים לא מתוך כעס ושתיקה, אלא מתוך דיבור. כאשר מדברים דיבור אמיתי – "דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם", במטרה לפתור דברים – אז אפשר למצוא את השלום. להבין עד כמה המשבר עמוק, אם בכלל הוא קיים, וגם איך פותרים אותו. שיח יכול להיות נוקב, וזה בסדר. לא צריך לשמור דברים בבטן. אבל השאלה היא מתוך איזו מטרה השיח הזה נעשה – האם מתוך מטרה של בירור והגעה למקום טוב וחיובי, או ממקום של כוחנות והאשמה. כשהדברים נעשים במטרה אמיתית ולצורך השכנת שלום, השלום ישכון וישרה בינינו ובעם ישראל כולו. שבת שלום דוד ספיאשוילי __________________________________
הפינה מוקדשת
להצלחת כל חיילי צה''ל וכוחות הביטחון בכל מקום שהם , ישמרם ד' וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם לעילוי נשמת
מורנו האהוב
הרב אלישע וישליצקי בן בלהה ברטה זצ''ל
אבי היקר שמואל בן שלום חיים ז''ל **** להבדיל ****
לרפואת אלעד בן ג'וליה
בתוך שאר חולי עמו ישראל להצטרפות לקבוצה שקטה וקבלת קישור בכל שבוע בווצאפ לחצו כאן

כוחו של דיבור
bottom of page