לזכור את שהיה ולשמוח ביש ובמה שיהיה

אימון עצמי | מתוך פרשת השבוע לחיים האישיים שלי | פרשת ויקרא , שבת זכור התשע''ט בפרשת השבוע בשבת שלפני פורים נוהגים אנו לקרוא על עמלק ועל אשר עולל לנו בדרכנו ממצריים. אפשר לומר שהם היו ארגון הטרור הראשון שקפץ על עם ישראל לשבור את רוחו ולהורגו. המלחמה שהתורה מצווה אותנו להילחם בעמלק היא חסרת פשרות. התורה מצווה אותנו לזכור לנצח את מעלליו , למחות את זכרו בעולם הזה, ולא לשכוח זאת לעולם. הסיבה שאנו קוראים זאת לפני פורים היא משום שאומרים חז''ל כי המן הרשע היה מזרעו של עמלק. ישנה מחלוקת בין הפרשנים האם המן היה מזרעו באופן גנטי, או התכונה העמלקית הופיעה בו, אך ברוך ה' גם את המן הורדנו מעל במת ההיסטוריה ונצחנו גם אותו. כיום איננו יודעים להצביע האם קיימים מזרעו של עמלק אנשים באופן ישיר (יתכן כי ישנם כאלה המגלים את תכונות האופי ואת השנאה התהומית כלפי עם ישראל ). ברוך ה' כיום יש לנו מדינה וצבא חזקים שמגנים על קיומנו יומם ולילה. כך שאם יקום 'עמלק' כזה או אחר יפגוש את שליחיו של ה' , חיילנו הקדושים, אשר יגדעו כל מחשבה כזאת בצורה הטובה ביותר. ובחיים האישיים שלנו במהלך הדורות האחרונים, כאשר לא ידוע לנו מיהו עמלק,
דרשו חז''ל והסבירו שכיום עמלק הפך להיות ישות רוחנית כמו 'היצר הרע', 'ה-ספק', שנכנסים אל מחשבתו וליבו של האדם ומונעים ממנו לעבוד את ה' בצורה 'זורמת וחיה'. ניתן להבין כי הספק נובע בעצם מן השאלות העולות לאדם במהלך חייו. אז אם ננסה להסביר בהקשר זה את מצוות התורה ''מחה תמחה את זכר עמלק'', יתכן ונהיה עלולים לחשוב ששאלות זה דבר לא טוב, בטח שלגבי עבודת ה'. לדעתי ההבנה צריכה להיות בדיוק הפוכה. כפי שמחיית-עמלק יכלה להיות רק מתוך מלחמה ועימות ישיר איתו, כך אנחנו צריכים לעשות עם השאלות העולות לאדם במהלך חייו לגבי עבודת ה' ובכלל. יציאה מן הספק, יכולה להיות על ידי חיפוש מתמיד ו'ועימות ומלחמה' עם קשיים בחיים והכרעתם. אחרת הספק יגדל וימנע את זרימת החיים. כפי שעמלק רצה 'לקרר' את ליבות עם ישראל באמונתם בה' יתברך. כך גם השאלות והספקות במידה ונתחמק מהם ולא נעמול לפתור אותם 'יקררו' אותנו ויעצרו אותנו במהלך חיינו. אם נחזור לפורים וסיפור המגילה:
העימות עם המן, מתחיל בעקבות עקשנותו של מרדכי כלפי המן לא לשבור את רוחו. גם ברגעים הקשים ביותר מרדכי ממשיך להאמין ולזכור, הגאולה תגיע והמן לא יצליח במזימתו. כפי שאומרים חז''ל במסכת מגילה כי בלילה שהמן היה בדרכו אל מרדכי עם הסוס ולבוש המלכות, להרכיבו ולקרוא לפניו 'ככה יעשה לאיש...', כל העם היה עסוק בלהתכונן לביצוע הגזרה ומרדכי עסק בללמד את תינוקות של בין רבן הלכות הקשורות למקדש. מדוע? כי הוא מכין את הדור הבא לקראת הישועה שתבוא ובית המקדש השני שנבנה ובעז''ה השלישי שיבנה במהרה בימנו. בזכות אמונה ומלחמה עיקשת זו קרה הנס. 'ונהפוכו'. כך צריכים לעשות גם אנחנו, רוצים לנצח את הספקות והקשיים העולים, עלינו להתמודד, להאמין בעצמנו וביכולותינו כאנשים פרטיים, בצדקת הדרך ובהיסטוריה והמורשת הלאומית שלנו כחלק מעם ישראל ותורתנו. שנזכה מתוך כך לשמוח שמחה אמיתית שבת שלום וחג פורים שמח 🍷 הרב דוד ספיאשוילי רב בית הספר הפינה מוקדשת להצלחת חיילי צה''ל וכל כוחות הביטחון במשימותיהם באשר הם. לעילוי נשמת מורנו ורבנו האהוב הרב אלישע בן בלהה ברטה זצ''ל 🕯 שחינוך את תלמידיו לשמחה אמיתית מתוך בירור האמת באופן עמוק ומתמיד. להבדיל לרפואת החייל נריה דוד בן דליה הי''ו בתוך שאר חולי עמו ישראל.

לזכור את שהיה ולשמוח ביש ובמה שיהיה