top of page

מהפרשה לתעודה

מפרשת השבוע לחיים האישיים שלי - לכבוד חלוקת התעודות וסיום שליש א'. השבת אנו מסיימים את חומש בראשית, ולומדים על פטירתו של יעקב אבינו. לפני פטירתו הוא נושא נאום פרידה מבניו, בו הוא מברך כל אחד ואחד מהשבטים. בברכה זו הוא גם מעניק מעין 'תעודה רוחנית' לכל אחד משבטי ישראל. בה מופיעים תכונות המאפיינות באופן אישי כל אחד ואחד מבניו. הוא מתייחס לכוחות הטמונים בכל אחד ואחד, ומעניק על פיהם גם את ברכתו וצוואתו להמשך החיים אחריו. ובחיים האישיים שלנו... היום אתם מסכמים שליש משנת הלימודים ומקבלים תעודה. התעודה מעידה על הצורה בה תפקדתם בשליש האחרון, ולפעמים היא תעיד פחות על מי שאתם באמת. גם אם התעודה לא מספקת אתכם כרגע, זה לא אומר שבהמשך לא יכול להיות טוב יותר, אם תבחרו בכך! היא מעידה על העבר, אך ממנה ניתן לצאת למקום טוב יותר בעתיד. כמורים אנחנו מאמינים בכם ויודעים שלכל אחד ואחת מכם יש כוח מיוחד, אור מיוחד שבו רק אתם יכולים להאיר בעולם. כאשר תאמינו בכך באמת, גם תמצאו את המיוחדות שבכם בקלות. כאשר תפנימו את הנקודה הזאת, אתם תמיד תרצו להיות טובים יותר. תפקוד טוב יותר והצלחה בחיים הם התוצאה של כך.
האמינו בעצמכם, המשיכו להתאמץ וההצלחה רק תגדל. שנזכה לחיות ולהאיר החוצה את האור הפנימי שבתוכנו. שבת שלום ומבורך הרב דוד
הפינה מוקדשת לרפואת כל הפצועים והצלחת חיילי צה''ל וכוחות הביטחון בכל משימותיהם. ולרפואת: מו''ר הרב אלישע ושליצקי בן בלהה ברטה שליט''א החייל נריה דוד בן דליה בתוך שאר חולי עמו ישראל

מהפרשה לתעודה
bottom of page