תלמידיו של אברהם אבינו

פרשת בלק התש''ף | #מפרשת_השבוע_לחיים_האישיים_שלי | לומדים יהדות באהבה מפרשת השבוע שלום לכולם, השבת אנו קוראים את פרשת בלק. בלק היה מלך מואב, והוא הבחין שעם ישראל מתקרבים לארץ ישראל דרך ארצו. הוא חשש מאד מעם ישראל ולכן פנה אל בלעם הרשע. בלעם היה ידוע בעולם, הוא היה מיועציו של פרעה הרשע והוא הגה את רעיון ה'שיעבוד' של בני ישראל במצרים. בלעם לא היה סתם רשע, הוא היה גם נביא. כיצד ייתכן ? התורה אומרת: "ולא קם נביא בישראל כמשה", וחז"ל אומרים לנו: "בישראל לא קם, אבל אצל אומות העולם היה את בלעם שהיה נביא כמשה". מדוע נתן ה' נביא כל כך גדול לגוים ? כדי שהגוים לא יוכלו להצדיק את מעשיהם הרעים ולומר: "אילו היה לנו נביא כמשה רבנו, היינו מצליחים לשמור גם אנחנו את התורה והמצוות". אז בלק הזמין את בלעם לקלל את עם ישראל, ולפגוע בקדושתו, כי הוא ידע שרק כך ניתן לנצח את עם ישראל. בלעם חשש לצאת לשליחות, ומבקש את אישורו של ד'. ד' מאשר לו בסופו של דבר לצאת, אך מודיע לו: אתה ופיך מסורים בידי, אתה תאמר רק את מה שאשים בפיך. בלעם חשב שיצליח בכל זאת. הוא ידע מתי ד' כועס על בני ישראל, הוא ידע להבחין מתי הרגע הזה שבו מידת הדין שולטת בעולם, ואז הוא ינסה לפגוע בפיו ובעינו הרעה בעם ישראל. בלעם ניסה בכל כוחו, אך פעם אחר פעם ד' שם בפיו ברכות על עם ישראל. זאת, כפי שאמר לו לפני שיצא לדרכו עם שרי בלק: "אֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר אֲדַבֵּר אֵלֶיךָ אֹתוֹ תַעֲשֶׂה". בלעם הרשע ידע את הסיבה לכישלונו: "וּמָה אֶזְעֹם לֹא זָעַם ה':" נכון, כוחי בפי ועיני, וניסיתי לקללם, אך יכולתי לעשות זאת רק כשד' זועם על ישראל. והנה, ד' לא זעם אפילו רגע, אלא רק רצה לברך את בניו האהובים. לחיים האישיים שלי

פעם אחת יצא לי לדון בנושאים הלכתיים עם אדם דתי אך שדעותיו בהלכה שונות מאד מדעותיי ורבותי. במהלך השיחה הוא אמר בזלזול ובלגלוג:
''אתה בוודאי מאלו האומרים הלל ביום העצמות ותוקעים בשופר''. כן, העצמות. זו לא טעות. ישנם אנשים שחשים שעליהם לומר ביקורת על המדינה, ולדעתם אין ביום העצמאות שום קדושה וחשיבות הלכתית, ולכן אמר את הדברים כך, כאילו מי שחוגג את יום העצמאות אין בו רוח של קדושה ולכן הוא כמו מת, יום העצמות. הגבתי לו, בצורה אוטומטית: ''ברוך שעשך בלעם''. אתה כמו בלעם, רצית ללגלג ולקלל , אך ה' שם ברכות בפיך. אסביר לכם, כפי שהסברתי לו. ישנו פרק ביחזקאל הנביא, הידוע בשמו, 'חזון העצמות היבשות'. חז''ל מסבירים שנבואה זאת מדברת גם על כך שעם ישראל בגלות, נחשב כאילו הוא אינו בחיים, והשיבה לארץ ישראל ותקומת המדינה משולה ל'תחיית-המתים'. ולכן זהו בהחלט יום העצמות, יום חזון העצמות היבשות, אבל עצמות הקמות לתחייה... כמובן שלא היתה כוונתי באמת לכנותו בלעם או אפילו חס ושלום גוי, אך עלינו להתעורר וללמוד מכל דבר בתורה לחיי המעשה ולעבודת המידות בעיקר. חז"ל במסכת אבות אומרים: כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע... משנה מסכת אבות פרק ה משנה יט כיצד מבררים דרך חינוכית? גם אם לא הבנו כל מילה במשנה זו, ניתן להבין באופן ברור שיש ניגוד מוחלט בין התכונות של תלמידי אברהם אבינו ובין תכונותיהם של תלמידי בלעם הרשע. נשאלת השאלה: מדוע המשנה מבארת את ההבדל בין התלמידים ולא את ההבדל בין אברהם אבינו עליו השלום ובלעם הרשע בעצמם ? הסביר הרב פילבר שליט''א: כאשר רוצים לבחון 'דרך חינוכית' או לראות כמה אותו 'מנהיג-חינוכי' ודרכו הם טובים, לא מסתכלים על מספר התלמידים שיש לו, או על מספר העלונים שבהם שיטתו מוסברת ומפורסמת, או כמה פרסומות יש עליו בתקשורת וכו'. לא! בודקים את התלמידים, מי הם התלמידים שיצאו ממנו ואת התנהגותם. ולכן משנה זו שעוסקת בהבדל בין אברהם ובלעם מדברת על תלמידיהם ולא עליהם. עין טובה להיות מעם ישראל זה אומר להיות בראש ובראשונה להיות אדם עם מידות טובות. שלשה מידות מרכזיות יש לתלמידי אברהם אבינו, והראשונה שבהם היא עין טובה. מהי עין טובה ? יש בחיים מקרים שבהם צריך לתקן, ויש מקרים בהם גם צריך להעביר ביקורת. אך כל זה צריך להעשות אם אתה יודע להסתכל על העולם בעיניים טובות. אומרים בעלי החסידות שתוכחה אמיתית יכולה לבוא כאשר אני יודע לבדוק את עצמי קודם. אך גם באותה מידה צריך לדעת ללמד זכות ולהסתכל בעין טובה על האחרים. בלעם חיפש את הרגע בו ד' יכעס, על מנת לקלל. אך ה' תמיד אוהב אותנו, כי אנחנו בניו, ולכן ה' תמיד מסתכל עלינו בעין טובה. נזכור שעלינו לראות תמיד בעין טובה את עצמנו ואת חברינו. ואם מישהו לימד עלינו 'חובה' ואמר דברים לא נעימים... אולי יש שם משהו טוב, בכל זאת.


שבת שלום ומבורך
🍷 קובץ להדפסה להצלחת כל חיילי צה''ל וכוחות הביטחון בכל מקום שהם , ישמרם ה' וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. לעילוי נשמת מורנו האהוב הרב אלישע ושליצקי בן בלהה ברטה זצ''ל ___ להבדיל לרפואת הרב יצחק משה בן חיה פעסע | מיכל מאשה בת רבקה | שי בן שרה מינה סיטון | יעקב בן אסתר | אסתר איטה בת רחל


רוצים לקבל קישור ישירות לווצאפ בכל שבוע? לחצו כאן

תלמידיו של אברהם אבינו