תעשה את שלך, והוא יעשה למענך.

אקטיביות ואחריות אישית כתנאי לברכת האל (והשראת שכינה)
אימון עצמי | מתוך פרשת השבוע לחיים האישיים שלי | פרשת פקודי התשע''ט בפרשת השבוע הנה, אנו מסיימים את ספר שמות וכעת גם מסיימים את מלאכת בניין המשכן. ונראה שהגענו למטרה שנאמר: וְיָדְע֗וּ כִּ֣י אֲנִ֤י ה' אֱלֹ֣הֵיהֶ֔ם אֲשֶׁ֨ר הוֹצֵ֧אתִי אֹתָ֛ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לְשָׁכְנִ֣י בְתוֹכָ֑ם אֲנִ֖י ה' אֱלֹהֵיהֶֽם: (שמות כט מו) שלושה אירועים מהותיים לעם ישראל מופיעים בחומש שמות: 1. יציאת מצרים 2. מעמד הר סיני 3. הקמת משכן שני האירועים הראשונים היו אירועי שיא. יציאת מצרים מסתיימת בקריעת ים-סוף. במעמד הר-סיני ה' מתגלה לעם והם שומעים את עשרת הדיברות ישירות ללא שום תיווך. אך באף אחד מאירועים לא נאמר דבר על השראת השכינה בעם ישראל. וכעת קורה הדבר המיוחל: (לד) וַיְכַ֥ס הֶעָנָ֖ן אֶת־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וּכְב֣וֹד ה' מָלֵ֖א אֶת־הַמִּשְׁכָּֽן: (שמות מ לד) לאחר הקמת המשכן זוכים עם ישראל להשראת השכינה. למה כעת? התשובה היא פשוטה: מרוממים וחשובים ככל שהיו אירועים אלו, היינו פסיביים בהם. הקמת המשכן מתחילה בקריאה להתערבות והתעוררות האדם להיות פעיל. אומרים חכמינו במדרש כך: 'ותכל כל עבודת המשכן אהל מועד, ויעשו בני ישראל'
אמר ר"ש בן לקיש: חביב משכן יותר ממעשה בראשית, שמעשה בראשית לא נבראו לא בעמל ולא ביגיעה ולא סייעה בו כל בריה, אלא 'בדבר ה' שמים נעשו'. אבל משכן, משה וישראל נתעסקו בו, דכתיב: 'ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה'". חז''ל מלמדים אותנו את הדבר הבא: רוצים את ברכת ה' אתכם? תעשו משהו בשביל שזה יקרה. בשביל שהקב''ה יפעל ״מלמעלה״, אתה האדם צריך לפעול למטה. בחיים האישיים שלי : עלינו לזכור ולדעת כי ה' הוא בורא העולם, אך יחד עם זאת הוא ברא אותנו בעולם באופן כזה שנמשיך לעשות בו, לפעול בו, לא לשבת בחיבוק ידיים, שהרי נאמר : ''ברא אלהים לעשות''! האדם לא יכול לצפות לברכה ולהשראת שכינה, כאשר הוא אינו עושה דבר לשם כך. ה' ישרה שכינתו כאשר האדם יתן ויעמול ליצור כלי לכך בעולם הזה. הדבר נכון בעבודה, בפרנסה ובבריאות. למשל: האדם אינו יכול לומר ולהתלונן מדוע אינו בריא כאשר הוא אינו עושה דבר לשם כך. כך תלמידים יקרים, גם בלימודים. אנו המורים אחראיים ללמד אתכם ולהתאמץ מאוד בשביל לגרום לכם ללמוד. יחד עם זאת, אם אתם לא תתאמצו ותלמדו, תגלו אחריות על חייכם, מאמצנו לא יעזרו. אין האדם יכול לומר מדוע אין ברכה במעשיי, מדוע אין השכינה שורה, כאשר הוא לא עמל ומתאמץ להשיג את הדבר אשר בו הוא חפץ. היום קיבלתם את התעודות, זכרו כי התעודה מעידה על הישגיכם עד כה. במידה ולא ראיתם ברכה במעשיכם, שאלו את עצמכם האם התאמצתם, עמלתם, הייתם מעורבים בלמידה שלכם? יתכן וגם אנחנו המורים צריכים להיות טובים יותר. אך האדם צריך לבדוק קודם את עצמו (וגם אנחנו עושים ונעשה זאת) ובהתאם לכך להיות טוב יותר. זכרו כי היכולת להגיע להצלחה, תלויה קודם כל בכם ובמה שתעשו לשם כך. אנחנו המורים יכולים להתאמץ להיות הכי מעניינים ולעשות ''ניסים'' כמו יציאת מצרים ו''ברקים וקולות'' כמו במעמד הר סיני, אך זכרו ממלאכת המשכן השכינה שורה רק כאשר האדם מבצע מעשים מצד עצמו לשם כך. כך גם ההצלחה, ברכת ה' בכל תשרה עלינו ועליכם. שנזכה לעמול ולעשות כל חיינו ומתוך כך ה' ישרה ביננו ותכול ברכתו בנו. שבת שלום וחודש טוב ומבורך 🍷 הרב דוד ספיאשוילי רב בית הספר הפינה מוקדשת להצלחת חיילי צה''ל וכל כוחות הביטחון במשימותיהם באשר הם. לעילוי נשמת מורנו ורבנו האהוב הרב אלישע בן בלהה ברטה זצ''ל 🕯 שחינך את תלמידיו לפעול בעם ישראל ולא לעצור מלעשות למען העם כולו. ומתוך כך להרבות אהבת חינם והשראת שכינה במחננו. להבדיל לרפואת החייל נריה דוד בן דליה הי''ו בתוך שאר חולי עמו ישראל.

תעשה את שלך, והוא יעשה למענך.