top of page

!צפה ולמד

לפניכם שלושה סרטונים קצרים. עליכם לצפות בסרטונים ולאחר מכן לענות על מבדק קצר. עליכם לנהל את הזמן בצורה חכמה. יתכן ולא יהיה לכם זמן לצפות בכל הסרטונים. אל חשש יש דברים שאתם אמורים לדעת בלי לראות אותם במלואם.

ב''הצלחה

לפני כן זרענו [ למדנו ] כעת הגיעה העת לקצור!

מבדק צפה ולמד
bottom of page