top of page

חודש ניסן

'בניסן נגאלו אבותינו ובניסן עתידין להיגאל'

מענייני החודש

חודש ניסן הוא החודש השביעי בחודשי השנה על פי לוח השנה העברי והחודש הראשון לפי סדר החודשים המופיע בתורה.

מיקומו בסדר חודשי השנה

חודש מלא או חסר

חודש ניסן, תמיד יהיה חודש מלא ולכן הוא תמיד בן שלושים יום.

שם החודש

בתנ''ך: החודש הראשון -ראש חדשים

כפי שהזכרנו למעלה, חודש ניסן נקרא בתנ''ך החודש הראשון, ובספר שמות כאשר ה' מצווה את משה רבנו על מצוות קידוש החודש ולקיחת השה, מופיע כינוי נוסף לחודש זה ''ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה'' (שמות יב,ב).

 

חודש ניסן

השם ניסן מופיע לראשונה בתנ''ך דווקא במגילת אסתר. דווקא בחודש זה בחר המן הרשע להגריל בגורל באיזה חודש יבצע את גזרתו ולהשמיד את היהודים. כמו שאתם מבינים ויודעים, הדברים לא יצאו לפועל ברוך ה'. חז''ל מלמדים אותנו שהמן שמח כאשר ראה איזה חודש עלה בגורלו. הוא ידע שבחודש אדר נפטר משה רבנו, וחשב שזהו חודש רע לישראל, אך מה שלא ידע הוא שמשה רבנו, מושיען של ישראל, גם נולד בחודש זה.  יתכן ואפשר גם לומר שהוא לא בחר בכלל את החודש הנכון לבצע בו את הגורל. חודש ניסן הוא חודש הגאולה, שנאמר ''בניסן נגאלו אבותינו ובניסן עתידין להיגאל.

 

חודש האביב

ראשית נזכיר כי חודש ניסן תמיד נופל בתקופת האביב זאת גם הסיבה לכך שישנה שנה מעוברת.  לפני כן דיברנו על  השם ניסן. כמו שאר שמות החודשים, מקור השם ניסן הוא בבלי, ומקורו במילה ניצן. בספר שיר השירים נאמר  "הַנִּצָּנִים֙ נִרְא֣וּ בָאָ֔רֶץ עֵ֥ת הַזָּמִ֖יר הִגִּ֑יעַ וְק֥וֹל הַתּ֖וֹר נִשְׁמַ֥ע בְּאַרְצֵֽנוּ:" (שיר השירים ב, יב) .

במובן הפשוט, הניצנים באמת נראים בתקופה זו בטבע, אך צריך לדעת כי פסוק זה במשמעותו העמוקה מדבר על עניין הגאולה.  אנו רואים את העולם יוצא לגאולה מתרדמת החורף באביב כאשר מתבוננים בטבע. מרן הראי''ה קוק זצוק''ל כתב כך : ''יציאת ישראל מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו''.

לא נאריך בדברים ונסתפק בכל שנסביר כי מדבריו של הרב עולה כי ההשפעה של יציאת מצריים וגאולת עם ישראל הייתה לא רק על עם ישראל כי אלא על העולם והאנושות כולה.

lamb-4131386_1920.jpg

מזל החודש - טלה

מזל חודש ניסן הוא חודש טלה.

זהו גם קרבן הפסח אשר הקרבנו בליל צאנו ממצרים וכאשר חגגנו את פסח בימי המקדש. 

הטלה, השה, היה גם האלוה המצרי. שחיטתו במצרים סימלה את ריחוקם ואי שייכותם של בני ישראל לעבודה זרה, ואת אמונתם בה'.

bottom of page