top of page

הבבא סאלי זצוק''ל זיע''א

הבבא סאלי.jpg

רבי ישראל אביחצירא 

normal_5c769b49d301a_edited.jpg

המידע לוקט מתוך האתר החכם היומי

מעט מסיפור חייו

בשנת תר"ן (1890)
נולד רבי ישראל אביחצירא נולד לאביו רבי מסעוד (בנו הבכור של רבי יעקב אביחצירא זצוק''ל) ולאמו מרת עישה בעיר ריאסני שבחבל תפילאלת במרוקו. 

הרב היה נוהג במנהגי חסידות מגיל צעיר, והפריש עצמו מאכילת בשר והיה נוהג בצומות. הרב למד וידע הלכות שחיטה, מילה וכתיבת סת"ם.

בשנת תרס''ג (1903)
כאשר היה הרב רק בן 13, התחתן עם אשתו הראשונה , מרת פריחה (=משמעות השם בעברית שמחה), ונולדו להם בן ושתי בנות. מאיר (לימים ה''בבא מאיר") , שרה ומחצ'י. אשתו בצער רב נפטרה בשעת לידת ביתם. הרב התחתן שוב עם מרת מרים ולהם נולדו תשעה ילדים, בצער רב רק ארבעה מהם הגיעו לגיל בגרות. ה''בבא ברוך'', אביגיל, פנינה ועליזה.

בשנת תשט''ו (1955)

לאחר פטירת אשתו השני, התחתן הרב עם מרת סימי למשפחת בן שמחון,להם נולדו בן ובת.

בשנת תרס''ח (1955)

נפטר אביו זצוק''ל, והוא החל למלא מקומו כראש הישיבה בריסאני.

בשנת תר"פ (1920)

כחלק מהתקוממות כנגד הפרוטקטורט הצרפתי, נחשדה משפחת אבוחצירא כמשתפת פעולה עם הצרפתים. אחיו הגדול חכם דוד אבוחצירא נרצח, וחכם ישראל אבוחצירא ברח עם אחיו חכם יצחק אבוחצירא לעיר בודניב. שם הקימו מחדש את הישיבה, וחכם ישראל אבוחצירא הפך לרב המחוז תפילאלת.

בשנת תרפ"ב (1922)     

נסע לראשונה לארץ ישראל ולמד בישיבת המקובלים 'בית אל' מפי חכם מסעוד כהן אלחדאד. לאחר זמן חזר לבקשת רבו חכם משה תורג'מן ראש ישיבת תפילאלת למרוקו. 

בשנת תרצ''ג (1933)    

נסע בשנית לארץ ישראל ולמד בחברותא עם ראש ישיבת פורת יוסף חכם עזרא עטיה. לאחר זמן חזר שוב לבקשת רבו לישיבתו במרוקו.

בשנת ת"ש (1940)    

נקרא לכהן כאב בית דין בעיר ארפוד הסמוכה לעיר הולדתו ריסאני.

בשנת תשי"א (1951)

עלה עם משפחתו לארץ ישראל, והתגורר בשכונת בקעה בירושלים. לאחר זמן נסע לצרפת, ומשם לתוניס וחזר למרוקו.

בשנת תשכ"ד (1964)

עלה עם משפחתו לארץ ישראל, והתגורר ביבנה, משם עבר לאשקלון, ולבסוף בשנת תש"ל (1970) שם משכנו בנתיבות.

חכם ישראל אבוחצירא הידוע בכינויו הבאבא סאלי זכה לאהבת ישראל טהורה, והמוני ישראל זכו לקבל את ברכתו כמו גם גדולי ישראל, אשכנזים כספרדים, שבאו להתוועד עמו.

בשנת תשמ"ד (1984)

ביום ד' בשבט, עלתה נשמתו למרומים, ונטמן בעיר נתיבות.

רבי ישראל אביחצירא

רבי ישראל אביחצירא

רבי ישראל אביחצירא
חיפוש סרטון...
מופת הבבא סאלי זצ"ל ובן גוריון | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

מופת הבבא סאלי זצ"ל ובן גוריון | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

03:43
צפייה בסרטון
הרב שמואל אליהו מראה הגלימה שהבבא סאלי הכין לכבודו של המשיח ומסביר את מהותה

הרב שמואל אליהו מראה הגלימה שהבבא סאלי הכין לכבודו של המשיח ומסביר את מהותה

14:33
צפייה בסרטון
בבא סאלי - מרן הרב מרדכי אליהו מדבר על הבבא סאלי

בבא סאלי - מרן הרב מרדכי אליהו מדבר על הבבא סאלי

01:05
צפייה בסרטון
סיפורה של מדינה - סיפורו של הבאבא סאלי

סיפורה של מדינה - סיפורו של הבאבא סאלי

52:35
צפייה בסרטון

הפיוט

יודו לך רעיוני

אשר

כתב בבא סאלי

זצ''ל

bottom of page