חידון יום הרב קוק זצ''ל

לפנייך חידון קצר המבוסס על שני סרטונים בהם עלייך לצפות ולאחר מכן לענות על השאלות.

במידה והנך עונה על כך במהלך שיעור חינוך בכיתה\ אין צורך לצפות שוב בסרטונים המופיעים בטופס החידון עצמו. 

ב''הצלחה

הרב דוד