top of page

שיר הנושא מתוך הסרט "ניסים ונפלאות" 

מלים ולחן :שרית ברנס | הפקה מוזיקלית: יוגב ברנס מוזיקה

normal_5c761c1020b04.gif
normal_5c761c1020b04.gif

נבחר הוא להיות לרב ראשי ספרדי,
דאג הרב תמיד לכל יהודי.

נבחר הוא להיות לרב ראשי ספרדי,
דאג הרב תמיד לכל יהודי.


מסעות רבים עשה הוא בעולם,
שיגיע דבר ה' לכל אחד בעם.

מסעות רבים עשה הוא בעולם,
שיגיע דבר ה' לכל אחד בעם.


פעל תמיד הרב, לקרוב הלבבות,
באהבת העם בקש הוא להרבות.

פעל תמיד הרב, לקרוב הלבבות,
באהבת העם בקש הוא להרבות.

 

פזמון:

הרב יצחק נסים, הראשון לציון,
דאג לכל עמו מעל לכל דמיון.

הרב יצחק נסים, הראשון לציון,
דאג לכל עמו מעל לכל דמיון.


מעשיו נלמד, נלך כך בדרכו,
של הרב נסים- יתברך זכרו.

מעשיו נלמד, נלך כך בדרכו,
של הרב נסים- יתברך זכרו.

שמעו נא ילדים, סיפור כל כך מקסים,
 על הרב הגדול, הרב יצחק נסים.

שמעו נא ילדים, סיפור כל כך מקסים,
 על הרב הגדול, הרב יצחק נסים.


נולד בחנוכה, בביתו שבבגדד,

בבית המדרש כל היום תורה למד.

נולד בחנוכה, בביתו שבבגדד
בבית המדרש כל היום תורה למד.


איתו התייעצו רבנים חשובים

אליו שלחו מכתבים אפילו ילדים.

איתו התייעצו רבנים חשובים

אליו שלחו מכתבים אפילו ילדים.


פזמון:

הרב יצחק נסים, הראשון לציון
דאג לכל עמו מעל לכל דמיון

הרב יצחק נסים, הראשון לציון
דאג לכל עמו מעל לכל דמיון


מעשיו נלמד, נלך כך בדרכו
של הרב נסים- יתברך זכרו

מעשיו נלמד, נלך כך בדרכו
של הרב נסים- יתברך זכרו

bottom of page