דמות המופת  בחמ''ד לשנת התש''ף

מרן הרב יצחק ניסים זצ''ל

נר זיכרון

מיום הולדתו

תמונת הרב בצעירותו מתוך אתר יד הרב ניסים

 

בשנת תרנ''ו (1895), בעיר בגדד שבעירק. דלקו חנוכיות היהודים והאירו את החושך. יחד איתם, נר נוסף האיר את העולם. ביום זה נולד הרב יצחק ניסים, לאביו הרב רחמים ולאימו הרבנית עמאם.


בשנת תרס''ו (1906), כאשר הרב הגיע לגיל 10, החליטו הוריו לעלות לארץ ישראל ועשו זאת במסע על חמורים. משפחת ניסים התגוררה ב'שכונת-הבוכרים', בירושלים.

בשנת תרע''ד (1914), בהיותו בן שמונה-עשרה, חזר לבגדד על מנת ללמוד תורה שם מגדולי הרבנים. למד בישיבתו של חכם שמעון אגסי, מגדולי רבני בגדד.

 

חורף תרע"ח (1918), בגיל 22 החל לעסוק במסחר. הרב שהה בעיר בצרה וייבא סחורות מאנגליה והודו. חכמי הספרדים השתדלו להתפרנס למחייתם ונמנעו מלהתפרנס מן הרבנות ותפקידים ציבוריים.

 

לאחר נישואיו

בגיל 24 בשנת  תר''פ (1919)
התחתן הרב עם אשתו ויקטוריה, אשר הייתה צנועה ובעלת מידות טובות. הרב הפך להיות מנהיגה הלא רשמי של הקהילה היהודית, הנהיג תקנות בבתי הדין ובבתי המדרש שם וסייע לאנשים בכל הקשור לעליה לארץ ישראל.

בגיל 28 בשנת תרפ''ד(1924)
עלה הרב יחד עם אשתו אל ארצנו הקדושה. את המסע לארץ ישראל, עשו בהיותם רכובים על חמורים במשך חודש ימים. את ביתם בנו בצפון העיר ירושלים, במקום שומם ללא תשתיות אור, מים כבישים ומדרכות. הכסף שהיה עימו לא הספיק לבניין הבית ולכן נאלץ הרב לחזור לבו אל בגדד לתקופה קצרה.

דלת ביתו של הרב ברחוב דוד ילין בירושלים

בגיל 29 בשנת תרפ''ה (1925) בחודש אייר
הרב שב ארצה והפעם לתמיד. מנהיגי ורבני הקהילה ביקשו ממנו לשוב לבגדד והוא סירב בכל תוקף. הוא סייע לקהילה בבגדד בפתרון בעיות שנוצרו שם. ביתו הפך להיות מרכז תורני, "בית ועד לחכמים", לביתו הגיעו חכמי וגדולי ישראל, על מנת ללמוד וללבן סוגיות בהלכה בכל יום.

בגיל 58 בשנת תשט''ו (1955) 

במהלך השנים, חלה הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (הרב הראשי הספרדי שקדם לרב ניסים). הרב הזמין אליו את תלמידו האהוב הרב נסים, וסיפר לו כי חלם חלום ואין לו ספק מה פירושו של חלום זה. "עליך לשבת על כיסא הרב הראשי ולהיות הראשון לציון הבא!"
בתחילה סירב הרב ניסים לבקשה זו, מתוך ענווה גדולה. 
אך אחרי שרבנים ואישי ציבור לחצו עליו לחזור בו מסירובו, הסכים הרב ניסים להגיש מועמדות לתפקיד הנכבד.

הרב התמנה לאחר בחירות להיות הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי לישראל, יחד עם הרב הרצוג שהיה הרב הראשי האשכנזי.

בגלל שהרב יצחק ניסים לא נשא במשרה רשמית של רבנות לפני כן, מינוי לתפקיד היה מפתיע במיוחד.
טקס ההכתרה התקיים בתאריך ו' בניסן תשט''ו, בהיכל שלמה, ברוב פאר והדר. בטקס זה הוכתר הרב גם לנשיא בית הדין הגדול.

%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%91%D7%9F%20%D7%