top of page
פרקי אבות במנגינה
04:41
אמיר דדון ושולי רנד - בין קודש לחול
03:19
עקיבא // הללו את השם - מתוך פרויקט צמאה 5
03:53
אריאל זילבר // ופרצת - מתוך פרויקט צמאה 4
02:54
ישי ריבו-קול דודי Ishay Ribo - Kol dodi
03:59
bottom of page