מענייני לג בעומר (כותרת ל-Google Classroom).png

מענייני לג בעומר | לומדים יהדות באהבה

רענון קל וקצר על ספירת העומר

מזמין אתם לצפות בסרטון אשר מופיע כאן, ועוסק בענייני ספירת העומר. 

שמו של יום זה והתאריך בו הוא נחגג

התאריך בו אנו חוגגים את יום לג בעומר הוא יח' באייר. לשם היום אין סיבה מיוחדת והוא בגלל שזהו היום ה-33 בספירת העומר.

על מה כל הרעש וההמולה?!

על פי המסורת, ביום זה קרו שני דברים :

   א. מותם של תלמידי רבי עקיבא הפסיק לאחר שמתו 24,000 מתלמידיו.

   ב. יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי.

מותם של תלמידי רבי עקיבא