top of page

סיפורו של דמא בן נתינה

פתיחת הפעילות

שלום ילדים, מה שלומכם? 

אנחנו אמנם לא איתכם בבית הספר אבל חושבים עליכם כל הזמן.

רציתי לשתף אותכם במשהו וללמוד איתכם סיפור קצר מהתלמוד יחד. יתכן וחלקכם כבר מכירים אותו, אך תמיד אפשר ללמוד משהו חדש.

בשבת האחרונה בבית הכנסת, בשבת 'כי-תישא', קראנו גם את 'פרשת פרה'. פרשה זו היא אחת מארבע פרשיות עליהן דיברנו בכינוס של תחילת חודש אדר. אם שכחתם על מה מדובר, אתם מוזמנים ללחוץ על הכפתור עם ציור המצלמה שמופיע בסוף הטקסט הזה. בעזרת כך, תוכלו לראות סרטונים על 'ארבע פרשיות', ועל 'פרה אדומה'. 

וכעת הסיפור עצמו...

צפו בסרטון והקשיבו לסיפור תלמידים

תחילת הפעילות

המשך הסיפור...

אמר דמא לחכמים:
"אני יודע עד כמה אתם זקוקים לפרה האדומה הזאת. על מנת להכין את המים שבעזרתם יטהרו את טמאי-המת. ואני יודע שתשלמו לי כל סכום כסף שאבקש. אבל אבקש ממכם רק את סכום הכסף שאותו הפסדתי, שנה שעברה, כשלא מכרתי לכם את אבן השוהם"

חכמים אמרו על כך: אם אדם שאינו יהודי נזהר כך בכיבוד הורים למרות שהוא לא חייב במצוות כיבוד הורים, זכה בכך. על אחת כמה וכמה אנחנו שכן חייבים במצווה הזאת נזכה לשכר גדול. 

מה אפשר ללמוד מהסיפור בנוסף...

אני חושב שבסיפור הזה, חכמים רוצים להזמין אותנו לחשוב על מצוות כיבוד הורים, מצווה זו היא חשובה, וכמה עלינו להקפיד לקיים אותה כמו שצריך. ואולי אוסיף על דברי חז''ל, אם אדם כמו דמא שלא חייב במצוות כיבוד הורים,התנהג כך והיה אפילו מוכן להפסיד כסף, כמה אנחנו שכן מחוייבים במצווה חייבים לשמור על מצוה זו.

בואו נלמד יחד | פורום לתגובות ושיתוף

אשמח לשמוע מכם תלמידים,
א. מה אתם למדתם  ומהם המסקנות שלכם מהסיפור.

ב. שתפו את כולנו בדוגמאות כיצד אפשר לקיים את מצוות כיבוד הורים וכיצד אתם מקיימים אותה בבית, במיוחד בימים אלו.

ג. אשמח שתכתבו את שמכם, שם בית הספר בו אתם לומדים , והעיר בה אתם גרים (כמובן שאינכם חייבים).

שמרו על עצמכם ובעזרת ה' נשוב מהר לשגרה בריאים ושלמים

לשאלון

חושבים שאתם זוכרים את כל הסיפור?

לחצו על הכפתור ותוכלו לבחון זאת

בחנו את עצמכם 

שאלון עצמי קצר על הסיפור, בהצלחה

bottom of page