מדינות.

ובממלכתי ישנן

אני הוא המלך במגילה ושמי הוא 

זהו מספר שאתם בוודאי מכירים. הרי אמכם הראשונה, חיה מספר זהה של שנים! בואו נראה האם תדעו את שמה?

זוכרים את מצרים? לפני שבאתם אליה וגם גיליתם שאני חי, אותה ואת מלכה הצלתי בעזרת פתרון לחלומותיו. אני הוא 

שמעתי על מזימתם הזדונית של שני רשעים משומרי המלך. רצתי וסיפרתי למלכתו, והיא למלך סיפרה, והוא נהג בהם ב''עדינות'' רבה.

היהודי.

יודעים אתם מי אני ?

 ידעה היא שאבא רוצה לברך את אחי הגדול ואת הרעיון היא לא ממש אהבה.

אימי היחידה, שהיא אמכם השנייה, הלא היא 

.שמי הוא 

אמרה לי, לך להתחפש ותלבש את בגדי אחיך

ושמו של אבי הוא