מדינות.

ובממלכתי ישנן

אני הוא המלך במגילה ושמי הוא 

זהו מספר שאתם בוודאי מכירים. הרי אמכם הראשונה, חיה מספר זהה של שנים! האם יודעים אתם מהו שמה?

questions-3409194_640.png

זוכרים את מצרים? לפני שבאתם אליה וגם גיליתם שאני חי, את מצרים ואת מלכה הצלתי בעזרת פיתרון חלמותיו. 

questions-3409194_640.png

שמי הוא

שמעתי על מזימתם הזדונית של שני רשעים משומרי המלך. רצתי וסיפרתי זאת למלכתו.  היא כמובן זאת למלך סיפרה, והוא נהג בהם ב''עדינות'' רבה.

היהודי.

יודעים אתם מי אני ?

 , ידעה היא שאבא רוצה לברך את אחי הגדול

אימי היחידה, שהיא אמכם השנייה, הלא היא 

. מהו שמי אתם יודעים? נכון שמי הוא  

questions-3409194_640.png

ואת זה היא 'לא בדיוק' אהבה.

אמרה לי, לך להתחפש ותלבש את בגדי אחיך

ושמו של אבי הוא 

cyber-security-3374252.jpg