top of page

ו- אחשורוש מחפש מלכה חדשה, אסתר נשלחת למשימה בלית ברירה, מזל טוב מלכה חדשה נמצאת בממלכה.

ה-מרדכי, שוב פעם מקבל מידע, ומעביר אותו לאסתר. תגובתה: צומו והתפללו עליי שלושה ימים לפני שאכנס לבקש רחמים מהמלך.

ת- ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.

ט- המלך אחשורוש מקיים משתה לכל  אנשי הממלכה ומשתה נוסף לכל שריו ועבדיו. הוא קורא לושתי להגיע לארמון וכשהיא מסרבת הוא מחליט להוציאה להורג.

%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25AA

ב- בגתן ותרש , השומרים המרדנים מבקשים לחסל את המלך, מרדכי שומע ומעביר את המידע הלאה דרך אסתר. חקירה קצרה מתבצעת ובגתן ותרש, ''נעלמים''.

ל-המן, מסתובב בממלכה בגאווה גדולה וכולם משתחווים בפניו, חוץ ממרדכי. המן כועס ומחליט להוציא גזרה ,באישור המלך. כל היהודים יוצאו להורג.

ד- אסתר המן ואחשורוש יושבים למשתה, היא מגלה למלך בפעם הראשונה שהיא יהודיה. המלך מבין כי המן רוצה להרוג את העם של אשתו החדשה.

ו- אחשוורוש לא נרדם, זוכר שלא הוקיר טובה למרדכי על אשר עשה, והנה המהפך מרדכי על הסוס בלבוש מלכות, והמן רץ לפניו כמו עבד מושפל. מה שנקרא ''ונהפוכו''.

הזדרזו, הזמן ממשיך לרוץ

לחצו לבדיקה

ו- המלך כועס, מרדכי ואסתר מבקשים לבטל את הגזרה, אך את מה שקבע המלך אי אפשר לבטל. הפתרון: אישור ליהודים להגן עצמם ולהרוג את אויביהם.

bottom of page