ת- ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.

ב- בגתן ותרש , השומרים המרדנים מבקשים לחסל את המלך, מרדכי שומע ומעביר את המידע הלאה דרך אסתר. חקירה קצרה מתבצעת ובגתן ותרש, ''נעלמים''.

ל-המן, מסתובב בממלכה בגאווה גדולה וכולם משתחווים בפניו, חוץ ממרדכי. המן כועס ומחליט להוציא גזרה ,באישור המלך. כל היהודים יוצאו להורג.

ד- אסתר המן ואחשורוש יושבים למשתה, היא מגלה למלך בפעם הראשונה שהיא יהודיה. המלך מבין כי המן רוצה להרוג את העם של אשתו החדשה.

ו- המלך כועס, מרדכי ואסתר מבקשים לבטל את הגזרה, אך את מה שקבע המלך אי אפשר לבטל. הפתרון: אישור ליהודים להגן עצמם ולהרוג את אויביהם.