באושר ועושר

פרשת קורח התשפ''א |#מפרשת_השבוע_לחיים_האישיים_שלי | לומדים יהדות באהבה מפרשת השבוע שלום לכולם, השבת בעז''ה נקרא את פרשת קורח, הפרשה החמישית בחומש במדבר. בפרשתנו קורח, בן דודו של משה רבנו, אינו לומד לקח מחטא המרגלים, ומעורר מחלוקת נוספת אשר סופה ידוע. האדמה פותחת את פיה וקורח וכל עדתו נבלעים פנימה. השאלות של קורח כלפי משה רבנו יכולות להיות קוסמות לכל אחד. לכאורה רוצה הוא שיוון לכולם. "כל העדה קדושים", דורש הוא בטענותיו למען הכלל... על טענותיו והבעייתיות שבהם, דיברנו בפעמים אחרות. הפעם ברצוני כעת לגעת בנקודה אשר גרמה לו בכלל לבוא בטענות אלו למשה ואהרן. מה היה חסר לקורח? כלום! קורח היה עשיר, חכם, בעל מעמד חברתי גבוה, ובעל תפקיד חשוב ובכיר במשכן, היה נושא את הארון על כתפיו. אז מה הביא לעשות את המעשה הזה? קורח רואה שמי שמקבל את תפקיד ההנהגה של בני קהת הוא אליצפן בן עוזיאל ואינו מבין מדוע הוא לא מקבל זאת. קרח לא מסתפק בחלקו. במקום לראות את עצמו , ולהיות שמח בחלקו בעולם, מתקנא הוא בחלקו של חברו ואפילו בני משפחתו. " אמר קרח: ארבעה אחים היו אחי אבא, שנאמר: ובני קהת עמרם ויצהר חברון ועוזיאל. עמרם הבכור, זכה אהרן ובניו לכהונה, ומשה אחיו למלכות. מי ראוי ליטול את השנייה - לא השני?! ואני בנו של יצהר, הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא. והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבא יהא גדול עלי. הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו..." מדרש תנחומא אמר שלמה המלך בספרו משלי : וּרְקַ֖ב עֲצָמ֣וֹת קִנְאָֽה: משלי פרק יד פסוק ל מסביר מרן הראי''ה קוק זצ''ל בספרו שמונה קבצים כי הקנאה גורמת לאדם לאבד את הערך האישי, את חלקו, ומתוך כך מואס הוא בעצמו וחושק בחלק של חברו. הדברים מתחברים גם לנאמר במסכת אבות בשתי משניות שונות: ''איזהו עשיר השמח בחלקו'' משנה מסכת אבות פרק ד משנה א פירוש המשנה הוא כי מי ששמח בחלקו בעולם, בעצמיותו הוא העשיר. המאושר בעושרו, בחלקו שלו. אך מי שאינו שמח בחלקו בעולם, ומתקנא באחר עליו אומרים רבותינו: ''רבי אליעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם:'' אבות פרק ד משנה כא כך היה עם קורח, קנאתו גרמה לערך העצמי שלו להיות דבר רקוב בעיניו ומתוך כך גם יצא מן העולם ובלעה אותו האדמה. לחיים האישיים שלי נשאלת השאלה: הרי כל אדם רוצה להיות יותר טוב, כל אדם רוצה להיות במקום אחר וטוב יותר. אז להיות במעלה של ה ''שמח בחלקו'' זאת שאיפה הגיונית? מה יכולים ללמוד אנו מכך לחיים שלנו? 1. לא כולם שווים, לכל אדם יש תפקיד בעולם. לכל אדם יש את האופי שלו ואת המיוחדות שלו. אומרים בשם האדמו''ר מחב''ד זצ''ל שהיה מסביר; איזהו העשיר , השמח בחלקו בעולם! לכל אחד יש את חלקו ואת תפקידו ושליחותו. לא כולם יכולים להיות מורים , רופאים , או כהנים גדולים. 2. לרצות יותר - להתקדם זה מצוין. אבל לא לרצות בחלק של חברך! קנאה כזו מוציאה אותך מהמקום שלך ולא מקדמת את האדם , ולא מרימה אותו למקומות גבוהים אלא אפילו מתחת לפני האדמה (ראה את סופו של קורח). 3. רואה אחד מגיע למקומות גבוהים, תלמד ממנו כיצד עשה זאת , מהן הפעולות שאותם עשה על מנת להצליח. ותקדם את עצמך ללא רצון להתחרות על מקומו. שנזכה להיות מאושרים בחלקנו ונשמח בו ומתוך כך נזכה לעושר אמיתי שירומם אותנו ואת העולם כולו. שבת שלום 🍷 דוד ספיאשוילי __________________ הפינה מוקדשת להצלחת כל חיילי צה''ל וכוחות הביטחון בכל מקום שהם , ישמרם ד' וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם לעילוי נשמת מורנו האהוב הרב אלישע וישליצקי בן בלהה ברטה זצ''ל הרב יצחק אידלס זצ''ל | הרב שמעון ביטון זצ''ל | יצחק בן שלום חיים להבדיל לרפואת אלעד בן ג'וליה ושאר פצועי הפרעות ומבצע ''שומר החומת''.
רוצים לקבל קישור ישירות לווצאפ בכל שבוע?
לחצו כאן

באושר ועושר