top of page

הכרת הטוב, לכולם

מפרשת השבוע, לחיים האישיים שלי.
פרשת וארא התשע''ט בפרשתנו, האקשן מתחיל. ה' שולח את משה ואהרן לתת למצרים במצריים את המגיע להם, עשרת המכות. אבל, את שלושת המכות הראשונות הוא אומר לאהרן לבצע. למה?!
בואו נראה,
המכות הראשונות היו: דם, צפרדע וכינים, והן ניתנו על היאור והעפר. היאור והעפר במצריים הצילו את משה רבנו. היאור הגן על משה כאשר הסתירו אותו בתוך התיבה. והעפר במצריים כיסה את גופתו של המצרי שהטמין, לאחר שהרג על מנת להגן אחד מבני ישראל מפניו. ה' רצה ללמד, את משה רבנו ואותנו , שהכרת הטוב היא חובה מוסרית בסיסית, ושום דבר לא יכול לבטל אותה מכל סיבה שלא תהיה, ועד כמה היא ''אבן-יסוד'' על פי האמונה היהודית. ואיך זה קשור לחיים האישיים שלנו היום? אנחנו זוכים הרבה פעמים לטוב, בלי לשים לב לכך. בפרשתנו אנחנו למדים על חובת 'הכרת הטוב',אפילו, ל'דומם'! היאור והעפר, אינם מביעים רגשות .ה' מלמד אותנו שחובת הכרת הטוב היא גם כלפי דברים דוממים. אם כך, מדוע איננו מקפידים תמיד להכיר טובה גם לאנשים החיים מסביב לנו?! אחת הצרות היא שהתרגלנו לטוב, שאנחנו לוקחים את הכל כמובן מאליו, כאילו באמת מישהו חייב לנו משהו... אז בואו נעצור שנייה, נסתכל על העולם בעיניים עמוקות יותר, טובות יותר, נראה כמה טוב יש מסביב... נקבל על עצמנו לעשות זאת מידי פעם,
להכיר טובה למי שאחראי לכך, ונלמד לומר תודה.
אין ספק שיש לא מעט אנשים מסביב לנו אשר מגיעה להם הכרת הטוב מאתנו. ההורים, האחים, (אולי גם המורים???) ועוד.... בוודאי ש'לאחד שאמר והיה העולם' , מגיעה הכרת הטוב. על שנתן לנו את עולמו המופלא, והעניק לנו עוד יום לחיות בו. על כך שהאמין בנו ומעניק לנו כל יום מחדש, חיים! ונאמר : ''מודה אני לפניך, מלך אל חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך!'' שנדע בכל פעם להכיר טובה, ולומר תודה שבת שלום ומבורך🍷 הרב דוד. הפינה מוקדשת להצלחת חיילי צה''ל וכל כוחות הביטחון במשימותיהם באשר הם. לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אלישע בן בלהה ברטה זצ''ל להבדיל לרפואת החייל נריה דוד בן דליה הי''ו בתוך שאר חולי עמו ישראל.

הכרת הטוב, לכולם
bottom of page