top of page

הקריאה לזכור

פרשת ויקרא -שבת זכור | מפרשת השבוע לחיים האישיים שלי | לומדים יהדות באהבה לעילוי נשמת חמי טוב בן נתן ז''ל
מפרשת השבוע השבת בשעה טובה מתחילים אנו חומש חדש בבתי הכנסת. חומש ויקרא הנקרא גם תורת כהנים. כמו כן, שבת זו היא גם שבת זכור משום הקריאה בתורה ''זכור את אשר עשה לך עמלק'', השבת השניה מבין ארבע הפרשיות. הפרשה פותחת בפסוק הבא: וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ד' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. (ויקרא א,א). האות א נקראת א זעירא, רש''י הקדוש מלמד על צורת הפניה בה פנה ה' למשה רבנו, (אשר כתב את הא' בקטן מתוך ענווה גדולה), המלמדת על חיבתו של ה' אל משה. אך מצד שני אל נביאי אומות עולם בדרך של מקרה , כי ישנו צורך לא מתוך חיבה ובטח שלא יתרה. כפי שמופיע אצל בלעם הרשע:   וַיִּקָּר אֱ-לֹהִים אֶל בִּלְעָם    (במדבר כ"ג,ד') האות א' היא בעלת משמעות רוחנית מאוד גבוהה. מסבירים רבותינו כי היא מורכבת מהאות י פעמיים והאות ו. אותיות אלו רומזות על ה' יתברך ישראל והתורה הקדושה.  לעניין זכור את אשר לך עמלק.  השבת נקרא גם את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק המלחמה שהתורה מצווה אותנו להילחם בעמלק היא חסרת פשרות. התורה מצווה אותנו לזכור לנצח את מעלליו , למחות את זכרו בעולם הזה, ולא לשכוח זאת לעולם. הסיבה שאנו קוראים זאת לפני פורים היא משום שאומרים חז''ל כי המן הרשע היה מזרעו של עמלק.   ישנה מחלוקת בין הפרשנים האם המן היה מזרעו באופן גנטי, או התכונה העמלקית הופיעה בו, אך ברוך ה' גם את המן הורדנו מעל במת ההיסטוריה ונצחנו גם אותו. כיום איננו יודעים להצביע האם קיימים מזרעו של עמלק אנשים באופן ישיר (יתכן כי ישנם כאלה המגלים את תכונות האופי ואת השנאה התהומית כלפי עם ישראל כפי שראינו שמחת תורה ). אך ברוך ה' כיום יש לנו מדינה וצבא חזקים שמגנים על קיומנו יומם ולילה. כך שאם יקום 'עמלק' כזה או אחר יפגוש את שליחיו של ה' , חיילנו הקדושים, אשר יגדעו כל מחשבה כזאת בצורה הטובה ביותר כפי שב''ה עם עושים כעת. חז''ל אומרים על הפסוק: אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כׇּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱ-לֹהִים. (דברים כה, יח) רש''י הקדוש מלמד אותנו כאן על המילה קרך שלושה פירושים: קור, מקריות וטומאה. העמלקים האמינו בכך שאין מנהל לעולם, אין א'. הכל מקרי, ולכן גם נלחמו באלו אשר קוראים בשם ה' בעולם. בנו! המגילה, אשר מגלה לנו את אור ה' בעולם ואת השגחתו מתחילה גם בקירור ליבות עם ישראל. המשתה אשר עשה המלך, בהגישו בכלי המקדש ועוד דברים אשר קרו שם. הגזרה שבאה על עם ישראל דרך המן והניסיון שלו לשבור את אמונת ישראל.
אך מרדכי היהודי, לא יכרע ולא ישתחווה.  מרדכי היהודי אינו נותן מקום לספק להיכנס בכלל. מרדכי היהודי יודע מדוע באה הגזרה ונאבק בה לאורך כל הדרך מתוך אמונה שלמה וברורה שהגאולה בו תבוא. בסוף המאמר ניגע בנקודה נוספת אותה עלינו ללמוד ממרדכי היהודי. לחיים האישיים שלי אז ראינו מעט מן הקשר בין פרשות ויקרא, שבת זכור והמגילה. ומהי נקודת המסתתרת כאן אשר תאיר את חיינו, מה עלינו לקחת מכאן לעבודה פנימית ולהאיר את חיינו באור של אמונה ומידות טובות. 1. להקשיב פנימה כפי שמשה היה זה ששמע את קול ה' הקורא אליו. כך גם קוראת לכל אחד מאיתנו הנשמה שבתוכנו.. לדעת להקשיב לקול הפנימי הזה שדוחף אותנו קדימה ומוביל אותנו אל מקומות טובים יותר ,ומעורר אותנו במחשבות על מעשינו וקורא לנו לתקן את דרכינו שצריך.  2. אין מקרה בעולם.  לדעת שלא משנה מה מתרחש בחיים האישיים או ברמה הלאומית. לכל מקרה יש את מי שרוקם אותו. יש מנהל לעולם ולכל דבר ישנה סיבה. אין צורך להתייאש ולהיכנס לעצבות, אלא יש צורך להתבונן במתרחש, להתעורר ולהאיר את עיננו ולהביט בצורה עמוקה על חיינו. 3. יש ספק, אין ספק במהלך הדורות האחרונים, כאשר לא ידוע לנו מיהו עמלק, דרשו חז''ל והסבירו שכיום עמלק הפך להיות ישות רוחנית כמו 'היצר הרע', 'ה-ספק', שנכנסים אל מחשבתו וליבו של האדם ומונעים ממנו לעבוד את ה' בצורה 'זורמת וחיה'.  צריך לדעת, כפי שמחיית-עמלק יכלה להיות רק מתוך מלחמה ועימות ישיר איתו, כך אנחנו צריכים לעשות עם השאלות העולות לאדם במהלך חייו לגבי עבודת ה' ובכלל.   יציאה מן הספק, יכולה להיות על ידי חיפוש מתמיד ו'ועימות ומלחמה' עם קשיים בחיים והכרעתם. אחרת הספק יגדל וימנע את זרימת החיים. כפי שעמלק רצה 'לקרר' את ליבות עם ישראל באמונתם בה' יתברך.כך גם השאלות והספקות במידה ונתחמק מהם ולא נעמול לפתור אותם 'יקררו' אותנו ויעצרו אותנו במהלך חיינו. 4. אחרי החושך בא האור חז''ל במסכת מגילה כי בלילה שהמן היה בדרכו אל מרדכי עם הסוס ולבוש המלכות, להרכיבו ולקרוא לפניו 'ככה יעשה לאיש...', כל העם היה עסוק בלהתכונן לביצוע הגזרה ומרדכי עסק בללמד את תינוקות של בין רבן הלכות הקשורות למקדש. מדוע? כי הוא מכין את הדור הבא לקראת הישועה שתבוא ובית המקדש השני שנבנה ובעז''ה השלישי שיבנה במהרה בימנו.  אבל מה היה במפגש ביניהם? כך מסופר בתלמוד שם (מגילה טז.)  אמר המן למרדכי: 'קום, לבש את הבגדים האלה ורכב על הסוס הזה, שהמלך רוצה אותך'. אמר לו מרדכי: 'איני יכול לעשות זאת עד שאכנס לבית המרחץ ואספר את שערותיי, שאין זו דרך ארץ להשתמש בבגדי המלך כשאני במצב כזה' בינתיים, אסתר שלחה שליחים וציוותה לסגור את כל בתי המרחץ ואת כל הספרים והמקיזי דם.  כשראה המן שאין מי שיכול לעשות זאת, הכניס הוא בעצמו את מרדכי לבית המרחץ, רחץ אותו, הלך והביא ספרים מביתו, וגזז את שערותיו של מרדכי. בזמן שגזז את שערותיו, נפגע המן ונאנח. אמר לו מרדכי: 'מדוע אתה נאנח?'  אמר לו המן: 'איש שהיה חשוב למלך יותר מכל שריו, עכשיו יהפכו אותו לספר?' אמר לו מרדכי: 'רשע, הלא היית ספר בכפר קרצום?' שנו חכמים: 'המן היה ספר בכפר קרצום במשך 22 שנה'. לאחר שגזז את שערותיו, הלבישו את בגדי המלכות. 
אמר לו המן: 'עלה ורכב'. אמר לו מרדכי: 'איני יכול, כוחי כחוש מימי התענית'. המן גחן לפניו ומרדכי עלה על הסוס. כשעלה, בעט מרדכי בהמן. אמר לו המן: 'הלא כתוב אצלכם "בנפול אויבך אל תשמח"?' השיב מרדכי: 'דברים אלו אמורים ביהודים, אבל עליכם נאמר "ואתה על במותימו תדרוך"'. בזכות אמונה כזו בנצחיות ישראל ובגאולה אשר בוא תבוא בצורה מעשית, ומלחמה עיקשת בעמלק, במובן הפיזי ובמובן הרוחני זכינו ונזכה שימשיך הנס 'ונהפוכו'. החושך הפך לאור והמר למתוק. ובעזרת ה' כמו שזכינו בקריעת ים סוף והשמדתו על עמלק אז , כך נזכה להגן על זהותינו הלאומית ולחיות בארצנו מתוך חיבור עמוק ופנימי. 🍷 דוד ספיאשוילי

הקריאה לזכור
bottom of page