חידון חנוכה התש''ף

https://forms.gle/rxfygeHPXniUWXPQ7


שלום תלמידים חכמים

הקישור שאתם רואים הוא לשלב א ' לחידון הבית ספרי. שיהיה ב"הצלחה

0 צפיות